Trainingen

Training is vaak een onderdeel van een ontwikkeltraject op scholen. Bij deze trainingen gaat het maar zeer beperkt om kennis (beperkte theorie), maar meer om vaardigheidsleren en ‘houdingsleren’.

We werken in een ‘reflectiepracticum’ waarin de  dagelijkse ervaring van de deelnemers op hun school centraal staat. We oefenen gesprekken die de leidinggevenden daadwerkelijk moeten voeren op hun school. Deze gesprekken zijn uitgangspunt voor gezamenlijke reflectie, intervisie, coaching, oefengesprekken en andere werkvormen. We staan samen op het ‘balkon’ en kijken naar de interacties vanuit verschillende perspectieven en theoretische concepten (reflectie voor, na en tijdens de gesprekken).  

Doel is reflectie tijdens actie

Ik heb de afgelopen jaren over de volgende thema’s trainingen verzorgd (vaak in combinatie met elkaar) onder de overkoepelende titel: Leiding geven aan leren.

  • Coachend leiding geven
  • Lastige gesprekken voeren
  • Professionele gesprekken voeren met docenten (gesprekken over lesgeven)
  • Onderzoekende gesprekken voeren (dialoog en kgotla (Afrikaans kringgesprek) als veranderinstrument
  • De kunst van het vragen stellen
  • Intervisie als veranderinstrument
  • Co creatie van verandertrajecten
  • Hou op met vergaderen!

Trainingen krijgen pas hun definitieve vorm na overleg met opdrachtgever en deelnemers.